Позориште на Теразијама
Трг Николе Пашића 3,
11000 Београд
Србија

ПИБ: 100057486
Матични број: 07023898
Шифра делатности: 90.01
т. 33 02 650
office@pozoristeterazije.com

Директор:
Александар Ђаја
a.djaja@pozoristeterazije.com
т. 33 02 650 ф. 32 34 037
Помоћник директора за уметничке послове:
Жељко Јовановић
z.jovanovic@pozoristeterazije.com
т. 33 02 652
ПР менаџер:
Нађа Пиале
n.piale@pozoristeterazije.com
т. 33 02 622 ф. 32 45 316
Организатор уметничког сектора:
Милена Лукић
m.lukic@pozoristeterazije.com
т. 33 02 646
Организатор програма:
Мира Заложник
m.zaloznik@pozoristeterazije.com
т. 33 02 651
Музичка дирекција:
Весна Шоуц, руководилац
т. 33 02 611
souc.vesna@gmail.com
Милан Недељковић, диригент
Продуцент:
Александра Делић
producent@pozoristeterazije.com
т. 33 02 665
Руководилац маркетинга
Ивана Недељковић
i.nedeljkovic@pozoristeterazije.com
т. 33 02 621 ф. 32 45 316
Продаја и организоване посете:
Јована Савин т. 32 45 316
j.savin@pozoristeterazije.com
Секретар позоришта:
Славица Митић
s.mandic@pozoristeterazije.com
т. 33 02 647
Сценско-технички сектор:
Помоћник директора за сценско-техничке послове:
Драган Лазић
d.lazic@pozoristeterazije.com
т. 33 02 654 ф. 32 29 312
Организатор техничког сектора:
Зоран Ћорломановић
z.corlomanovic@pozoristeterazije.com
т. 33 02 653 ф. 32 29 312
Рачуноводство:
racunovodstvo@pozoristeterazije.com
т. 33 02 655 ф. 33 44 586
Благајна
т. 32 29 943
blagajna@pozoristeterazije.com
Теразије 29
Благајна ради 13 – 19.30 часова уторак – субота
Недељом од 17 часова до почетка представе
Понедељком благајна не ради.
Не вршимо резервацију карата.